top of page
Students Studying in Classroom

'שלב א

כאן הכל מתחיל

זהו שלב המיון הראשון, שכל תלמיד במערכת החינוך יכול לגשת אליו בבית הספר או בבית. לשלב א' שני מועדים כל שנה, בסביבות סוף אוקטובר ותחילת נובמבר, ניתן גם לגשת לשניהם והציון הגבוה ביותר הוא הקובע. השאלות במבחן הן חידות אלגוריתמיות / מתמטיות כשבכל שאלה נתון קלט ויש לחשב פלט מתאים עבורו.

השאלות בשלב זה אינן מחייבות ידע קודם, אך ידע בסיסי בקומבינטוריקה, בסיסי ספירה (למשל המרה בין בסיסים, בפרט בינארי ועשרוני) והיכרות עם שאלות אלגוריתמיות מסוגים שונים ועם חשיבה רקורסיבית יכולים לעזור.

עם זאת, אין צורך בידע תכנותי בשלב זה (ויותר מזה - אסור לתכנת בו).

הדרך הטובה ביותר להתכונן לשלב זה, היא לפתור שאלות שלב א' משנים קודמות.

דוגמה לשאלת שלב א'

לסבתא סמית יש תפוחים במשקלים הבאים (בגרמים):
{4, 97, 357, 29, 22, 7, 14, 377, 1, 80, 331, 2, 320, 401, 258}.
יש לה גם משקל חשמלי, שהיא יכולה לשים עליו תפוחים (המשקל מספיק גדול גם כדי לשים את כל התפוחים עליו), והמשקל מראה על הצג את המשקל הכולל של התפוחים שעליו, בגרמים.
מה המספר החיובי השלם הקטן ביותר שלא יכול להיות מוצג על המשקל של סבתא סמית? (או במילים אחרות – שלא יכול להווצר על ידי חיבור של משקלים של תפוחים שיש לה)

bottom of page