top of page

שלבי המיון

Students Taking Exams

מתי מתקיים?

08.05.2024

13.06.2024

ספטמבר 2024

שלבים

שלב א'

זהו שלב המיון הראשון, שכל תלמיד במערכת החינוך יכול לגשת אליו בבית הספר או בבית. השאלות במבחן הן חידות אלגוריתמיות / מתמטיות כשבכל שאלה נתון קלט ויש לחשב פלט מתאים עבורו.

השאלות בשלב זה אינן מחייבות ידע קודם, אך ידע בסיסי בקומבינטוריקה והיכרות עם שאלות אלגוריתמיות מסוגים שונים ועם חשיבה רקורסיבית יכולים לעזור.

עם זאת, אין צורך בידע תכנותי בשלב זה (ויתרה מכך - אסור לתכנת בו).

שלב ב'

שלב ב’, אליו ניגשים מאות עוברי שלב א', נערך כחודש - חודשיים לאחר שלב א' במוקדים שונים ברחבי הארץ. בשלב זה משתמשים בדף ועט ולא במחשב. השאלות בשלב זה הן אלגוריתמיות, אך בניגוד לשלב א’ שבו המתחרים מקבלים קלט ספציפי וצריכים לתת את הפלט עבורו, בשלב זה על המתחרים לכתוב אלגוריתם כללי ויעיל ככל האפשר שפותר את הבעיה. בכל שאלה, יש לתאר את האלגוריתם באמצעות פסאודו קוד או שפת תכנות לבחירת המתחרה, ולהסביר את הרעיון מאחוריו, את נכונותו ואת ההבחנות שהביאו אליו. הדגש הוא על אלגוריתמים יעילים הפועלים בסיבוכיות זמן נמוכה ככל האפשר. גם בשלב זה אין צורך בידע תכנותי, ומספיק לתאר אלגוריתמים במילים.

אימונים מקוונים

כ-100 עוברי שלב ב' יוזמנו ל-4 אימונים מקוונים לפני שלב ג'. בזמן זה הם ילמדו לתכנת, ויחשפו איתנו לסגנון השאלות באולימפיאדה, ולנושאים בסיסיים במדעי המחשב, כגון תכנות דינאמי, אלגוריתמים בסיסיים (חיפוש בינארי, מיונים), מבני נתונים בסיסיים (וקטור, מחסנית / תור, ערימה, עץ חיפוש) ועוד'.
ברוב האימונים יהיו גם סימולציות של שאלות אולימפיאדה ברמת שלב ג', ראיונות אישיים וחידות לבית.

שלב ג'

 

לאחר האימונים המקוונים, עוברי שלב ב' יוזמנו לשלב ג'. שלב זה נעשה בפורמט דומה לזה של האולימפיאדה, הוא אורך 4 שעות ויש בו 3-4 שאלות אלגוריתמיות, שהפתרון להן יכול גם להשתמש בנושאים שלמדנו באימונים המקוונים, שעליכם לתכנת להן אלגוריתם יעיל. כ-40 תלמידים עוברים את שלב זה והופכים להיות חלק אינטגרלי מנבחרת ישראל במדעי המחשב!
bottom of page